Kofferbakmarkt Heiloo

Helaas organiseren we (ondanks eerdere berichten) in 2023 GEEN Kofferbakmarkt Heiloo!

Algemene voorwaarden Kofferbakmarkt Heiloo

 

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Kofferbakmarkt Heiloo.

1.  Deelnemer betaalt voor betreden van het marktterrein contant zijn staplaats. 

2.  Deelnemer verkoopt geen partijgoederen en of etenswaren.

3.  Deelnemer verkoopt uitsluitend gebruikte goederen uit eigen huisraad.

4.  Deelnemer verkoopt geen andere zaken dan waarvoor de Kofferbakmarkt bestemd is. Het is ten strengste verboden de volgende waren op de kofferbakmarkt te koop aan te bieden: wapens (welke vallen onder de Wapenwet), gestolen goederen, levende dieren, illegale software / dvd /cd / video. Het is verboden op de kofferbakmarkt brandbare stoffen of artikelen met brandbare stoffen te verkopen.

5.  (party) tenten met dichte zijkanten zijn niet toegestaan, alleen de "overkapping" is wel toegestaan. De partytent dient goed vastgezet te worden.

6.  Deelnemer zorgt voor een ordelijke plaats en levert deze aan het einde van de dag schoon op.

7.  Deelnemer wordt de toegang ontzegd als er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan.

8.  Bij extreem slecht weer waarbij kofferbak verkoop niet mogelijk is of waarbij gevaar dreigt voor de bezoekers, wordt deze afgelast. Informatie hierover komt zo spoedig mogelijk op de website en via Facebook. Er vindt geen restitutie van het marktgeld plaats.

9.  Indien er te weinig deelnemers zijn voor de organisatie van een kofferbakmarkt dan behoudt de organisatie zich het recht voor deze af te gelasten.

10. Deelnemer is 18 jaar of ouder.

11. Deelnemer krijgt een standplaats toegewezen door de organisatie, hier kan niet van worden afgeweken.

12. Deelnemer mag de auto op het terrein parkeren vanaf 8:00 uur na goedkeuring van de organisatie. Uitstallen van koopwaar kan vanaf het moment van toewijzing staplaats.

13. De staplaats dient uiterlijk 16:00 schoon en opgeruimd te zijn.

14. De organisatie is op geen enkele wijze aansprakelijk voor diefstal, vermissing of schade.

15. Deelnemer is op de hoogte van deze regels en zal deze in acht nemen.

16. Daar waar niet in deze Algemene Voorwaarden wordt voorzien, beslist de organisatie.